<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11943592\x26blogName\x3dGreek+Sport+Vanity\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://grsport.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del_GR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://grsport.blogspot.com/\x26vt\x3d-1030235520051114495', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Τετάρτη, Μαΐου 18, 2005

Ο Μελισσανίδης, ο Ντέμης και το γήπεδο


Από μακέτα σκίζει πάντως!
Ο Νικολαϊδης αρχίζει να έχει σοβαρό ανταγωνισμό στην διοίκηση της ΑΕΚ. Η πρόταση του Μελισσανίδη για το γηπεδικό της ΑΕΚ είναι ίσως η πιο καλοδουλεμένη, ψαγμένη και ρεαλιστικά υλοποιήσιμη. Έχει και την υποστήριξη του δήμαρχου Νέας Σμύρνης. Το όνομα του Μελισσανίδη είναι σαφώς πoιο φερέγγυο από αυτό του Γρανίτσα. Αυτή η υποψηφιότητα για την ερασιτεχνική είναι ένας πονοκέφαλος για τον Ντέμη ο οποίος από ότι ακούγεται δεν θα συμφωνήσει με αυτή την πρόταση.

Πού ήταν ο κύριος Μελισσανίδης όταν η ΑΕΚ κατρακυλούσε; Μάλλον περίμενε κάποιον από μηχανής θεό να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά και μετα να το παίξει ευεργέτης. Τώρα πάει να επωφεληθεί από την κατάσταση την οποία ο Ντέμης μετά κόπων και βασάνων κατάφερε να σταθεροποιήσει.

Όπως και να χει πάντως από αυτή την κίνηση, που επιφέρει ανταγωνισμό στα διοικητικά της ΑΕΚ, πιστεύω πως θα έχουμε περισσότερο θετικά παρά αρνητικά γεγονότα!

Εν αναμονή των εξελίξεων λοιπόν!

0 σχόλια:

σχόλιασε

<< Home

 
eXTReMe Tracker